กิจกรรม : เทศบาลตำบลมะกรูด ได้รับเกียรติจากท่านนิพนธ์. บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด :
    

 วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน. 2563

เวลา 13.00 น.
เทศบาลตำบลมะกรูด ได้รับเกียรติจากท่านนิพนธ์. บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด (หลังใหม่)
- ประธานกล่าวต้อนรับโดย นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
- ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน โดย นายมนตรี ดอเลาะ นายกเทศมนตรีตำบลมะกรูด
🌟ผู้มีเกียรติที่มาร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด มีดังนี้...
-ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
-นายอำเภอโคกโพธิ์
-ท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์
-หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอโคกโพธิ์ทุกแห่ง
-กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน
-คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล
-พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะกรูด
-กลุ่ม อสม. , กลุ่มแม่บ้าน , ผู้สูงอายุ
-ผู้นำศาสนา , เยาวชนประชาชนทั่วไปในตำบลมะกรูด และผู้มีเกียรติ
รวมจำนวนทั้งสิ้น 700 คน
⭐️พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 50 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**