ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดจ้างขุดลอกคูระบายน้ำ สาย 42,409
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด จะจัดจ้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายทางหลวงหมายเลข 42 และสายทางหลวงหมายเลข 409 จำนวน 1 งาน ซึ่งคณะกรรมการหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลางได้กำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2560