ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ราคากลางจ้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายจากฝายกั้นน้ำ ม.7 - สวนปาล์ม ม.7 บ้านหรั่ง
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบมะกรูด จะดำเนินการจัดจ้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายจากฝายกั้นน้ำ ม.7 - สวนปาล์ม ม.7 บ้านหรั่ง จำนวน 1 งาน โดยคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2560