ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป งดการเผาขยะต่างๆ และการป้องกันตนเองจากหมอกควัน
   
 
   

      หมอกควันจากไฟป่าอินโดนีเซีย สาเหตุเกิดจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียและลมพัดพาหมอกควันเข้ามาปกคลุมท้องฟ้า ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ด้วย ซึ่งฝุ่น PM 2.5 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ เพราะเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมาก เล็กกว่าเส้นผมถึง 20 เท่า ทำให้เล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอด และหลอดเลือดได้ง่าย ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว โดยเฉาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) จะได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปี จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลมะกรูด งดการเผาขยะต่างๆ ในพื้นที่โล่ง เพื่อไม่ให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองมากขึ้นกว่าเดิม และควรป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ปิดปาก ปิดจมูก และงดออกกำลังกายในที่แจ้ง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2562