ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562
   
 
   

 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2562