ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแลแป-บ้านยางแดง หมู่ที่ 3
   
 
   

ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแลแป-บ้านยางแดง หมู่ที่ 3 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,790 ตารางเมตร


QQPULSA
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 543