ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด จะดำเนินการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2 โดยวิธีพิเศษ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2559