ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 1 สนาม 1 ตำบล โดยวิธีพิเศษ ณ โรงเรียนวัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2559