ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุตำบลมะกรูด
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุตำบลมะกรูด โดยวิธีพิเศษ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2558