ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านหรั่ง
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านหรั่ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีพิเศษ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2558