ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการวางท่อประปา ม.7
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด จะดำเนินการจ้างวางท่อประปา หมู่ที่ 7 บ้านหรั่ง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2559