ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สาย 42 และ 409
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด จะดำเนินการจ้างขุดลอกคูระบายน้ำสายทางหลวง 42 และสาย 409 เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2558