ประกาศราคากลาง
     
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายกอเซ็ง ออกทุ่งนา หมู่ที่ 2
   
 
   ด้วยเทศบาลตำบลมะกรูด จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกอเซ็ง ออกทุ่งนา หมู่ที่ 2
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2559