Powered By : CJWORLD.CO.TH
QRCode
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557
วันนี้ :
9 คน
เมื่อวาน :
19 คน
เดือนนี้ :
335 คน
เดือนที่แล้ว :
490 คน
ปีนี้ :
3,300 คน
ปีที่แล้ว :
2,193 คน
ทั้งหมด :
7,220 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.219.31.204
27 พฤศจิกายน 2563
 
 
 
 
 
 

 
หน้า 1
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้  (เดิม)

 1. ประชาชนเขียนคำร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์
 2. รับเรื่องตรวจสอบกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 3. บันทึกนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
 4. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน
 5. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบแจ้งจนท.ปฏิบัติ
 6. จนท.ปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อน
 7. แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน

สรุป     7   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางเทศบาลตำบลมะกรูด
            เป็นระยะเวลาภายใน 15 วัน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่เสนอปรับปรุง  (ใหม่)

 1. ประชาชนเขียนคำร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์
 2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน
 3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน
 4. แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน

สรุป     4   ขั้นตอน   รวมระยะเวลาระหว่างที่มารับบริการกับทางเทศบาลตำบลมะกรูด
             เป็นระยะเวลาภายใน 7 วัน

  หน้า
 
1
2
3
4
5
6
7
8
 
  ดาวน์โหลดเอกสาร